INTRODUCTIE EN ONZE DIENSTEN

Bedrijfsinformatie: Macomar bvba, eigenar van Lasagneria, is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Bonheiden, Watermolenstraat, 25 2820 Bonheiden Belgie en geregistreerd de Kruispuntbank der Ondernemingen onder Nationaal nummer: 66050377967

BTW-nummer: Het BTW-nummervan macomar bvba is BE 0829682273

Diensten:  Macomar n2.194.736.846 gelegen in   Watermolenstraat, 25 te 2820 Bonheiden is toegelaten  voor Productie en Distributie Maaltijden.

WEBSITE TOEGANG EN VOORWAARDEN

Website toegang: U heeft toegang tot de meeste gedeelten van de Website zonder dat u daartoe een Bestelling hoeft te plaatsen of uw persoonlijke gegevens aan ons hoeft te verstrekken. De meeste gedeelten van de Website zijn voor eenieder toegankelijk.

Acceptatie van Website Voorwaarden: Door het gebruik (van een gedeelte) van deze Website, geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de inhoud van deze Website Voorwaarden. Als u niet akkoord wenst te gaan met deze Website Voorwaarden dient u deze Website onmiddellijk te verlaten. U kunt in dat geval geen Producten via deze Website bestellen.

Aanpassing van Website Voorwaarden: Wij behoudens ons het recht voor om deze Website Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. U dient deze Website regelmatig te bezoeken om u op de hoogte te stellen van de huidige Website Voorwaarden.. U bent te allen tijde gehouden aan de Website Voorwaarden die gelden op het moment dat u uw Bestelling plaatst.

Uw verantwoordelijkheid: U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle benodigde maatregelen voor het verkrijgen van toegang tot de Website. U zult zorgdragen voor de aanvaarding en naleving van de Website Voorwaarden door eenieder die deze Website via uw internet aansluiting bezoekt.

PRIVACY VERKLARING

Lasagneria is verantwoordelijk voor het verwerken van uw (persoons)gegevens die u via Lasagneria.center website aan Lasagneria verstrekt. Wij zijn begaan met de privacy van alle deelnemers en bezoekers van deze Website. 

Lasagneria houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de door u verstrekte persoonsgegevens alsmede de gebruikersinformatie die betrekking heeft op persoonlijke informatie of waarvan persoonlijke informatie kan worden afgeleid. Met de door u verstrekte persoonsgegevens wordt vertrouwelijk omgegaan.

Door het bezoeken van deze Website en/of gebruik maken van onze diensten op deze Website, gaat u akkoord en geeft u toestemming tot de verwerking, gebruik en/of doorgifte door Lasagneria van uw persoonsgegevens zoals in deze Privacy Verklaring omschreven. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Privacy Verklaring, verzoeken wij u geen gebruik van deze Website en/of onze diensten te maken.

Alle opmerkingen, vragen en klachten en/of verzoeken met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens en deze Privacy Verklaring zijn welkom en dienen te worden gericht aan: Macomar bvba Watermolenstraat, 25 2820 Bonheiden

Let op!

Wij zijn niet aansprakelijk indien u zich niet vooraf heeft laten informeren omtrent het eten van producten, die eventueel tot  allergieën kunnen leiden.

Volg ons op Facebook